Projekti

Lue lisää React - projektista

Yrittäjyys on laaja-alaista osaamista, joka ei liity pelkästään työmarkkinoihin vaan on myös olennainen kyky elämänlaajuisen ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Yrittäjyys on perinteisesti määritelty yrittäjän toteuttamaksi prosessiksi, joka perustuu uuden liiketoiminnan määrittelemiseen ja perustamiseen uusien tuotteiden luomiseksi markkinoille. Nykyään yrittäjyyden määritelmä on paljon laajempi, jossa nähdään, että yrittäjyys on tärkeää kaikille elämänalueille ulottuvaa laaja-alaista, sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää osaamista.

Yrittäjyys on joukko taitoja, jotka ovat perusta ihmisen kehittymiselle ja sosiaalisille innovaatioille. Se käsittää erilaisia yrittäjyystyyppejä, kuten sisäisen, sosiaalisen ja digitaalisen yrittäjyyden ja sitä voidaan soveltaa kaikkiin elämänalueisiin, kuten henkilökohtaiseen kehitykseen ja aktiivisen yhteiskunnallisen osallistumisen kehittämiseen.

Projektipartnereiden välinen yhteistyö auttaa löytämään ratkaisuja mm. työttömien aikuisten uudelleen integroitumiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Projektissa etsitään uusia menetelmiä vahvistaa yrittäjyysosaamista.

Yrittäjyysopintojen ekosysteemit ovat yksi ensimmäisistä järjestelmällisistä yrityksistä siirtää kouluttautuminen luokkahuoneesta todelliseen elämään ja yhteiskuntaan; olla vuorovaikutuksessa yritysten, työmarkkinoiden ja laajemman yhteisön kanssa; tehostaa koulutusta ja tällaisia dynaamisia ja innovatiivisia palveluita; sisällyttää IT-taitojen huippuosaamista yrittäjyysopintoihin. Yrittäjyysosaaminen voidaan liittää siis voimaantumiseen, joka on ratkaisevan tärkeää yhteiskuntaan palaamiseksi omia kykyjä paremmin tiedostavana yksilönä.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

-       Aikuisten tietoisuuden lisääminen elinikäisen oppimisen poluista
-       Aikuisten ymmärryksen lisääminen yrittäjyystaidoista
-       Otantatutkimuksen tekeminen olemassa olevista vertaisoppimiseen ja tutorointimenetelmiin liittyvistä parhaista projekteista ja työkaluista
-       Innovatiivisten, aikuisten yrittäjyystaitoja kehittämistä tukevien työkalujen ja käytännön menetelmien määritteleminen ja testaaminen
-       Innovatiivisen, yrittäjyysosaamisen sertifiointityökalun edistäminen